Zažijte dentální simulaci v reálném čase

DENTSIM SIMULÁTOR

DentSim je pokročilý interaktivní systém určený pro výuku, trénink a testování manuální zručnosti studentů zubního lékařství i absolventů tohoto oboru. Systém počítačové simulace v sobě kombinuje virtuálního pacienta, online vyučujícího a širokou databanku dentálních seminářů, osnov kurzů a testovacích procedur. Výsledkem je ucelený výukový systém, který při výuce umožňuje znatelné zvýšení efektivity tréninkového procesu.

DentSim využívá technologie transformace reálných pohybů studenta do virtuálního světa, a to s okamžitou zpětnou vazbou. Jednotlivé zákroky jsou ve virtuální realitě snadněji vizualizovatelné a lze je jednoduše rozložit na dílčí kroky a podrobit analýze.

Simulátor DentSim se skládá z pokročilého fantomu a optického sledovacího systému, který spolupracuje se softwarem DentSim. Optický systém využívá stereoskopické kamery ke sledování sady senzorů, které jsou pro svoji lokalizaci opatřeny maticemi infračervených diod (LED). Senzory se nacházejí na zubní vrtačce a čelistech fantomu pacienta. Každý pohyb uživatele je sledován kamerou umístěnou nad pracovní stanicí. Jakmile kamera zachytí signály, dokáže okamžitě určit přesnou polohu a pohyb špičky vrtáčku vzhledem k čelisti (s přesností 250 mikronů). Tato informace je následně přenášena do počítače a zobrazena ve virtuální simulaci. Studenti při výuce provádí preparaci na plastovém zubu fantomu s taktilní vazbou a zároveň virtuální preparaci na trojrozměrném modelu zubu ve virtuální realitě, která umožňuje velice přesnou analýzu postupu.

Simulátor DentSim může být nainstalován na nejčastěji používané typy fantomů (KaVo, Saratoga, A-dec, etc.). Standardně má fantom plně ovladatelný trup, nastavitelnou hlavu s pokročilým artikulátorem, který napodobuje skutečné pohyby čelistí, odnímatelné čelisti a snadno vyměnitelné plastové zuby. Student tak může provádět jakékoliv zákroky na plastových zubech, včetně těch, které zahrnují narušení zubní struktury.

PDF brožura

DENTSIM 

SIMULÁTOR NA SVĚTOVÉ ÚROVNI

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.

© Dental Upgrades Company 2018 | Všechna práva vyhrazena

  • White Facebook Icon